Bộ chăm sóc tóc

-15%
 Bộ Dầu Gội Và Xả Dưỡng Tóc Bóng Mượt Tsubaki Premium Moist  Bộ Dầu Gội Và Xả Dưỡng Tóc Bóng Mượt Tsubaki Premium Moist
365,500₫ 430,000₫
-15%
 Bộ Dầu Gội Và Xả Phục Hồi Ngăn Rụng Tóc Tsubaki Premium Repair  Bộ Dầu Gội Và Xả Phục Hồi Ngăn Rụng Tóc Tsubaki Premium Repair
365,500₫ 430,000₫
-15%
 Bộ dầu gội xả và xịt dưỡng phục hồi ngăn rụng tóc Tsubaki  Bộ dầu gội xả và xịt dưỡng phục hồi ngăn rụng tóc Tsubaki
517,650₫ 609,000₫
-15%
 Bộ đôi gội xả sạch dầu mát lạnh Tsubaki  Bộ đôi gội xả sạch dầu mát lạnh Tsubaki
355,300₫ 418,000₫
-15%
 Bộ đôi gội xả sạch dầu mát lạnh và Mặt nạ tóc Tsubaki  Bộ đôi gội xả sạch dầu mát lạnh và Mặt nạ tóc Tsubaki
606,050₫ 713,000₫
-15%
 Bộ sản phẩm Tsubaki Premium phục hồi ngăn rụng tóc chuyên sâu  Bộ sản phẩm Tsubaki Premium phục hồi ngăn rụng tóc chuyên sâu
980,050₫ 1,153,000₫
-15%
 Trọn Bộ Tsubaki Premium Phục Hồi Ngăn Rụng Tóc  Trọn Bộ Tsubaki Premium Phục Hồi Ngăn Rụng Tóc
942,650₫ 1,109,000₫